Per a els cursos introductoris i seminaris es poden sol·licitar diferents dates i horaris.

17 17+02:00 July 17+02:00 2024