Marta Cullerés, es va llicenciar en Psicologia per la Universitat de Barcelona, especialitzant-se en l’àrea clínica i biomèdica. Paral·lelament, va iniciar estudis en la pràctica i formació com a instructora Seitai. El que va ser inicialment un complement a la seva formació com a eina de diagnòstic en els trastorns de la personalitat, va esdevenir un “tot” que va incorporar una mirada molt més rica i global a la seva formació i que exerceix des de fa més de 30 anys.

L’observació del moviment espontani i les nostres reaccions tan físiques i energètiques, com biològiques i bioquímiques, com psíquiques o mentals, totes elles interdependents, va passar a ser un nucli de treball, recerca, formació, docència i aplicació, podent oferir actualment la seva experiència teòrica- pràctica en la vida-salut de cadascú.