5oseis_lateral

El Seitai es tradueix literalment com a “cos coordinat” però conceptualment com:

  • Coordinació CVP

 

La CVP

CVP o associació Crani-vèrtebres-pelvis, assenyala “l’estructura rectora de la vida de l’organisme dels vertebrats. L’associació CVP és la màxima associació de totes les seves associacions cel·lulars i la formem perquè representi la seva vida. I la vida, es deu a natural coordinació de C, V i P que compte amb moviments.

El cap pertany a la CVP humana i la psique i l’activitat cerebral no són independents de les diverses activitats de l’organisme de cada ésser viu i dels seus moviments.

 

Tensió A o autònoma

Estimulació interna de l’organisme humà, de determinades cèl·lules o regions de la CVP, alhora que s’activa aquella regió del cervell i aquella psique o ment espontània amb cert desig molt intens. Si el desig es satisfà, la tensió A flueix i es relaxa o reactiva. Però si s’inhibeix, s’estanca en forma de determinada sobreexcitació: obsessió psíquica o descompensació orgànica. Davant aquesta intensitat parcialitzada, la ment educada, allò que hem après o ens han ensenyat tendeix a quedar impotent.

Aquest estancament intern genera el que anomenem TPE o tensió parcial excessiva.

 

TPE o tensió parcial excessiva

Comporta una pèrdua de la salut, donada per una TPE de desgast: sobreesforç, cansament. Lesions, o per impacte psíquic o físic (contusió rebuda al cap-cervell o columna-medul·la espinal), o una TPE d’inhibició: reprensió, frustració del desig o estacament de la TA.

 

Espontani

Adjectiu que s’usa per assenyalar el moviment i la psique-ment que sorgeixen de la CVP o associació estrictament natural de lo orgànic o físic, lo psíquic o mental i del conscient i el no conscient cel·lular.

 

L’esquema osei

És l’estructura del moviment espontani.